Brede School Grote Grutto

De gemeente Waterland heeft in 2004 besloten de nieuwbouw van scholen te combineren met andere functies. Op deze manier kunnen toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en de buurt op één plek worden aangeboden met de school als middelpunt. Op woensdag 9 november 2011 werd de Grote Grutto officieel geopend. De naam De Grote Grutto is bedacht door René Hilhorst, een leerling van de Van Randwijkschool. De brede school is gebouwd op de locatie van de Van Randwijkschool.

Het multifunctionele gebouw bestaat uit:     
  • de twee basisscholen H.M. van Randwijkschool en St. Sebastianusschool;
  • kinderopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang Tinteltuin;
  • servicepunt van de Karmac Bibliotheek;
  • gymzaal.
Tussen de scholen, kinderopvang en bibliotheek vindt regelmatig overleg plaats over de samenwerking en organisatie.
 

Ouders aan het woord

"Kinderen leren kritisch te denken en formuleren hun eigen onderzoeksvragen. Dat maakt het leren leuker."

"Er wordt gekeken naar alle aspecten van de ontwikkeling en niet alleen naar cognitieve vaardigheden."