Tinteltuin

Wij werken samen met kinderopvangorganisatie Tinteltuin die gehuisvest is in hetzelfde gebouw als de school en hier een kinderdagverblijf, peuterspelengroep en buitenschoolse opvang aanbiedt. Samen proberen we zoveel mogelijk samenhang te brengen in de overgangsmomenten tussen opvang en school en werken wij samen aan de afstemming van opvoedingsdoelen en het pedagogisch klimaat. Hierdoor hebben kinderen herkenningspunten en een basis die ze een veilig en vertrouwd gevoel geeft.

Bij de overgang van kinder- of peuteropvang naar school is er een warme overdracht van de pedagogisch medewerkers aan de leerkracht van groep 1. Daarnaast stemmen wij feesten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, met elkaar af. 

Leerlingen die gebruik maken van de bso worden voor schooltijd gebracht of na schooltijd opgehaald door pedagogisch medewerkers van de bso. Wij dragen zorg voor een goede overdracht aan deze medewerkers, zodat u als (werkende) ouder er op kan vertrouwen dat de opvang van uw kind voor of na schooltijd veilig is geregeld.

Ouders aan het woord

"De leerkrachten doen hun uiterste best om het maximale uit het kind te halen te halen."

"Leuk dat er steeds een thema is waar de hele school aan werkt en dat er wordt ingespeeld op de actualiteit."