Ons team

Het team bestaat uit tien teamleden die elke dag het beste onderwijs aan de kinderen geven.
Er is een goede mix van leerkrachten met jarenlange onderwijservaring en jonge leerkrachten met nieuwe kennis en ideeën, die samen leren en elkaar inspireren. Ons team is als volgt samengesteld:
  • Directeur: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en geeft leiding aan het team. 
  • Groepsleerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. Groepsleerkrachten hebben daarnaast specialistische taken, bijvoorbeeld als lid van de medezeggenschapsraad en vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft school specialisten op het terrein van ict, rekenen, lezen, gedrag en hoogbegaafdheid. 
  • Onderwijsassistente: ondersteunt de groepsleerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. 
  • Intern begeleiders: coördineren de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten: de vakdocent gym verzorgt vanaf groep 3 wekelijks gymles. Een muziekdocent geeft muzieklessen in alle groepen in het kader van het project Muziekimpuls. Een gastdocent verzorgt vanaf groep 5 ons humanistisch vormend onderwijs, waarin leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. 
  • Administratief medewerker: ondersteunt het team in de uitvoering van haar werkzaamheden.

FOTO TEAM
 

Leerlingen aan het woord

"We hebben een vrolijke en leerzame school."

"We doen onderzoekjes met verschillende thema's (wat ik niet altijd leuk vind, maar het is wel heel leerzaam). We werken met iPads en leer je omgaan met apparatuur.'