Onze visie

Onderwijs voor jouw toekomst
De H.M. van Randwijkschool staat midden in een samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze school neemt actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien.     

Onze leerkrachten zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwikkeling van het kind. De organisatie van de school biedt de leerkrachten en de kinderen ruimte om permanent aan hun ontwikkeling te werken.
     
Wij bieden onderwijs waarin talenten van alle leerlingen worden ontplooid. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons onderwijsconcept, waarin verschillende vormen van leren en nieuwe media ten volle worden benut. Samenwerking met de ouders is daarbij een belangrijke factor. Onze leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en intensief te communiceren en samen te werken met ouders, waardoor thuis en school zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

Kernwaarden
Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor uw kind en het zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn/haar toekomst. Daarbij werken we vanuit de volgende kernwaarden:
  • Vertrouwen: dat elk kind het beste uit zichzelf naar boven haalt.
  • Verbinden: door in verbinding te blijven, red je het altijd en overal.
  • Meesterschaplaat kinderen de wereld ontdekken!
Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan onze Jaargids.

Ouders aan het woord

"Ik ben blij met de normen en waarden van de school. Er is respect over en weer."

"De leerkrachten zijn super en de communicatie met hen is goed. Ik ervaar het als een partnership om samen de kinderen zich maximaal te laten ontwikkelen."