Waarom kiezen voor de van Randwijkschool?

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school. U bent van harte welkom om met ons kennis te maken en in de school een kijkje hoe wij werken, leren en spelen. In dit kennismakingsgesprek bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar belangrijke kenmerken van de Van Randwijkschool op een rijtje gezet.

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)
Met ons onderwijsconcept NPDL bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor om mee te doen aan onze 21ste eeuwse samenleving. Wij stimuleren onder andere onderzoekend leren, kritisch denken, samenwerken en creativiteit. Ze vragen zich voortdurend af Wat weten we al? Wat willen we leren? Wat hebben we geleerd? Zo raken onze leerlingen betrokken en leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Sommige kinderen zijn zo enthousiast, dat zij na schooltijd verder gaan met hun leeronderzoek.
Naast het onderzoekend leren besteden wij natuurlijk alle aandacht aan het realiseren van de leerdoelen voor de basisvakken rekenen, taal, spellen en lezen. Hierbij maken we gebruik van digitale applicaties die het leren ondersteunen.

IT-Lab
Ons IT-Lab ondersteunt dit concept; een digitale speelplaats waar de leerlingen zelf bepalen wat ze willen leren, vervolgens het ontwerp plannen, uitvoeren en hun resultaten delen met anderen. Zij ervaren daardoor nog meer uitdaging. Vanaf groep 3 beschikken alle leerlingen over een eigen iPad en de groepen 1 & 2 hebben de mogelijkheid om iPads in te zetten bij het onderzoekend en gepersonaliseerd leren. Zo hebben zij toegang tot alle informatie uit de hele wereld.

Ouders en school vormen samen een team
Ouders zijn voor ons een belangrijk partner. Wij zetten hun expertise regelmatig in, bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen. Ouders worden actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de school, bijvoorbeeld tijdens ouderbijeenkomsten.

Gezonde leefstijl
Met behulp van het programma Leefstijl werken wij gestructureerd aan het ontwikkelen van burgerschap bij de kinderen. Naast sociaal-emotionele competenties wordt ook aandacht besteed aan gezondheidsvaardigheden gericht op een lekker gezond leven.
We hebben veel aandacht voor bewegen. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week gymles van een vakdocent. De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen één keer per week schoolzwemmen in het Sportfondsenbad te Monnickendam. De kinderen van groep 1-2 gymmen twee keer per week in het gymlokaal en maken de overige dagen van de week gebruik van de speelzaal en het schoolplein.

Opvang van uw kind buiten schooltijden
In ons schoolgebouw is kinderopvangorganisatie Tinteltuin gehuisvest met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. Als werkende ouder hoeft u zich niet druk te maken over een veilige en vertrouwde opvang voor- en na schooltijd. Als uw kind de kinder- of peuteropvang bezoekt, verloopt de overgang naar groep 1 heel gemakkelijk.

Ouders aan het woord

"Ik ben blij met de normen en waarden van de school. Er is respect over en weer."

"De leerkrachten zijn super en de communicatie met hen is goed. Ik ervaar het als een partnership om samen de kinderen zich maximaal te laten ontwikkelen."