Waarom kiezen voor de van Randwijkschool?

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school. U bent van harte welkom om met ons kennis te maken en in de school een kijkje hoe wij werken, leren en spelen. In dit kennismakingsgesprek bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar belangrijke kenmerken van de Van Randwijkschool op een rijtje gezet.

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL)
Met ons onderwijsconcept NPDL bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor om mee te doen aan onze 21ste eeuwse samenleving. Wij stimuleren onder andere onderzoekend leren, kritisch denken, samenwerken en creativiteit. Ze vragen zich voortdurend af Wat weten we al? Wat willen we leren? Wat hebben we geleerd? Zo raken onze leerlingen betrokken en leren eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Sommige kinderen zijn zo enthousiast, dat zij na schooltijd verder gaan met hun leeronderzoek.
Naast het onderzoekend leren besteden wij natuurlijk alle aandacht aan het realiseren van de leerdoelen voor de basisvakken rekenen, taal, spellen en lezen. Hierbij maken we gebruik van digitale applicaties die het leren ondersteunen.

Ouders en school vormen samen een team
Ouders zijn voor ons een belangrijk partner. Wij zetten hun expertise regelmatig in, bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen. Ouders worden actief betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de school, bijvoorbeeld tijdens ouderbijeenkomsten.

Opvang van uw kind buiten schooltijden
In ons schoolgebouw is kinderopvangorganisatie Tinteltuin gehuisvest met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. Als werkende ouder hoeft u zich niet druk te maken over een veilige en vertrouwde opvang voor- en na schooltijd. Als uw kind de kinder- of peuteropvang bezoekt, verloopt de overgang naar groep 1 heel gemakkelijk.

Leerkrachten aan het woord

"In het team zitten veel talenten en we leren graag van en met elkaar."

"Het team werkt hard, is betrokken en gemotiveerd."