Onze resultaten

We vinden het van belang dat we uit de leerlingen halen wat erin zit en dat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontplooiing komen. We monitoren gedurende alle schooljaren de resultaten die leerlingen behalen. Uit de toetsen en alle taken die kinderen maken halen we veel informatie. Natuurlijk willen we het beeld van de leerling compleet maken. We hechten dan ook belang aan de mening van de ouders. In een open gesprek over de ontwikkelingen van hun kinderen worden de bevindingen van de leerkracht en de ouders aan elkaar gekoppeld.

Kwaliteit van ons onderwijs is op orde
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Goede eindresultaten
Op onze school nemen wij de Centrale Eindtoets af. We zijn trots op het laatst behaalde resultaat en dit is voor ons een bevestiging dat we met ons onderwijsconcept op de goede weg zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.
 
Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd. Onze leerlingen stromen uit naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam en Purmerend en waar nodig denken wij mee welke school het beste bij uw kind past.
Hieronder staan de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.
 
Vorm voortgezet onderwijs 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Aantal leerlingen groep 8 14 23 13 17
Gymnasium/vwo 42,8 % 21,8% 38,5% 35,4%
Havo/vwo 7,1% 8,8% 30,8% 11,8%
Havo 14,2% 17,4% 0% 29,4%
Havo kans 14,2% 13% 23,1% 11.8%
Vmbo theoretisch 7,1 % 30,5% 0% 5,9%
Vmbo gemengd/theoretisch 14,2% 0% 7,7% 0
Vmbo kader 0% 4,3% 0% 5,9%
Vmbo basis beroeps 0% 4,3% 0% 0%
LWOO 0 % 0 % 0% 0%
Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,2! De kinderen komen met plezier naar school. Ze leren veel en vinden dat ze goed worden geholpen door de leerkrachten. De ouders waarderen met een 8,0 de fijne en veilige sfeer op school. Ze roemen de vakbekwaamheid van de leerkrachten en zijn enthousiast over de ingezette onderwijsontwikkelingen.

Jaarverslag
In het jaarverslag van onze school staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen en de resultaten. Het jaarverslag is een verplicht verantwoordingsinstrument naar ouders, bestuur en inspectie. 
Later in dit schooljaar zullen wij het jaarverslag op deze website publiceren.

Ouders aan het woord

"Kinderen leren kritisch te denken en formuleren hun eigen onderzoeksvragen. Dat maakt het leren leuker."

"Er wordt gekeken naar alle aspecten van de ontwikkeling en niet alleen naar cognitieve vaardigheden."