Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijke partners in onze levendige leergemeenschap. Hun expertise wordt regelmatig ingezet in ons onderwijsaanbod en ze worden betrokken bij de presentaties van de leerresultaten van hun kinderen. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Alle onderwerpen die op school van belang zijn komen in de MR aan bod. U kunt hierbij denken aan beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. De rechten waarop de raad zich bij de diverse onderwerpen kan beroepen, zijn wettelijk bepaald.

Ouderraad (OR)
De Ouderraad heeft meerdere taken:
  • Het betrekken van ouders bij de school.      
  • Het stimuleren, initiëren en organiseren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school of aansluiten bij bepaalde feest- of andere bijzondere dagen.
  • Het innen en beheren van de ouder- en schoolreisbijdrage. Op de ouderavond legt de ouderraad financiële verantwoording af aan de ouders.
Ouderhulp
Wij vinden de hulp van ouders belangrijk. Naast zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad zijn er nog tal van andere taken die ouders kunnen vervullen. Mede door deze hulp kunnen we activiteiten zoals technieklessen, schoolzwemmen, excursies, sportdagen, Sinterklaas-, Kerst- en Paasactiviteiten beter laten verlopen.
Naast het ondersteunen van activiteiten zijn ouders van harte welkom om binnen een thema hun expertise te delen met de kinderen door middel van een gastles.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten doen hun uiterste best om het maximale uit het kind te halen te halen."

"Leuk dat er steeds een thema is waar de hele school aan werkt en dat er wordt ingespeeld op de actualiteit."