Ons onderwijsconcept

Heeft u een idee hoe de wereld er over 20 jaar uitziet?
Nee? Wij eigenlijk ook niet. Wat wij wel weten is dat wij de kinderen door het aanleren van een bepaalde houding en vaardigheden klaar stomen voor deze nog onbekende wereld waarin technologie een belangrijke rol speelt. Dit doen wij met New Pedagogies voor Deep Learning (NPDL). Zo ontwikkelen kinderen zich tot individuen en kunnen later een beroepskeuze maken die bij hen past.

Brede talentontwikkeling
Op de Van Randwijkschool gaat het om het ontwikkelen van talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.
Het resultaat is betrokken, actieve en nieuwsgierige leerlingen die onder begeleiding van de leerkracht hun eigen leerproces vormgeven door onderzoekend en thematisch te leren. De leerlingen worden continu uitgedaagd om alles grondig te onderzoeken, daar kritisch naar te kijken en nieuw dingen te bedenken. Leerlingen zijn enthousiast over de manier van leren: 

"Onze juf geeft ons de kans zelf te bepalen wat we willen leren. Daarvoor moeten we zelf plannen maken, onderzoek doen, zelf groepjes maken, enzovoort. We leren hoe we verschillende thema's kunnen onderzoeken; wat ik niet altijd leuk vind, maar het is wel heel leerzaam. Gelukkig komt niet alles uit een stoffig leerboek. We werken met IPads en leren omgaan met apparatuur."

De vaardigheden (6 C's) waar we op focussen:
  • Character (Karaktervorming)
  • Communication (Communicatie)
  • Critical Thinking (Kritisch denken)
  • Citizenship (Burgerschap)
  • Collaboration (Samenwerken)
  • Creativity (Creatief denken)
(Inter)nationale aandacht voor ons onderwijsconcept
NPDL is een wereldwijd partnerschap waarin meer dan 1.000 scholen uit 10 verschillende landen met elkaar samenwerken en samen betekenisvolle lessen ontwerpen. Ons onderwijsconcept krijgt dan ook de nodige aandacht, onder andere vanuit Engeland en de media (RTL4). Onderstaande video geeft goed weer wat NPDL inhoudt en waar wij mee bezig zijn. Luister vooral naar de uitleg van de twee jongens van de Van Randwijkschool.


 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten doen hun uiterste best om het maximale uit het kind te halen te halen."

"Leuk dat er steeds een thema is waar de hele school aan werkt en dat er wordt ingespeeld op de actualiteit."