Leerlingbetrokkenheid

De stem van leerlingen telt mee!
We hebben een leerlingenraad met acht vertegenwoordigers uit de groepen 6,7 en 8. Met de leerlingenraad:
  • vergroten we de betrokkenheid en verantwoordelijk van de leerlingen bij allerlei zaken binnen de school;
  • ondervinden leerlingen wat realistisch en haalbaar is
  • maken leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen en bevorderen we hun burgerschap.

Ouderkindgesprekken 
Omdat  onze leerlingen betrokken zijn en steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces houden we vanaf groep 6 twee keer per jaar een voortgangsgesprek samen met ouder en kind. Hierbij nemen we de resultaten en het rapport door. Het kind heeft hierbij een belangrijke rol. De leerling vertelt over de ontwikkeling die het de afgelopen periode heeft doorgemaakt aan de hand van het rapport. Ouders kunnen hierover uiteraard ook vragen stellen en de leerkracht licht het een en ander toe.

Leerlingen aan het woord

"De manier van leren is fijn. Niet alles komt uit een stoffig boek."

"Het is een fijne school die goed met zijn tijd mee gaat. De meeste kinderen hebben wel vrienden, dus dat is heel gezellig."