iPads

Alle leerlingen vanaf groep 6 gebruiken een iPad bij hun schoolwerk.

Doelstellingen:
 • De kinderen leren omgaan met moderne manieren van kennis vergaren en kennis delen.
 • De mogelijkheden van de iPad gebruiken om taal- en rekenvaardigheden op eigen niveau te oefenen. 
 • Het benutten van de specifieke mogelijkheden die een iPad biedt.
 • Het samenwerkend leren bevorderen.
Apps die de kinderen gebruiken zijn onder andere:
 • Pluspunt Digitaal: onze rekenmethode waarbij ieder kind de aangeboden lesstof (deels) op eigen niveau verwerkt
 • Rekentuin: adaptief rekenonderwijs, waarbij ieder kind op eigen niveau kan werken.
 • Taalzee: adaptief taalonderwijs, waarbij ieder kind allerlei taalopdrachten kan doen op eigen niveau.
 • Google: werken met een Google-account (leren zoeken en mailen met Gmail-account).
 • Google Drive: werken in de cloud (documenten, presentaties, enz, die ook gedeeld kunnen worden).
 • Google Earth
 • Pages: de tekstverwerker van Apple
 • Prezi: voor presentaties
Bekostiging
De ouders betalen of in één keer het totale bedrag dan wel in drie jaarlijkse termijnen het aanschafbedrag van de iPad. School zorgt ervoor dat de iPads verzekerd zijn. De iPad is persoonlijk en wordt bij het verlaten van de school in groep 8 eigendom van het kind (de ouders).

De leerlingen kunnen ook thuis op de computer met de op school gebruikte inlogcodes verder werken met de lesstof (Rekentuin, Taalzee en de Google applicaties). Pluspunt Digitaal is alleen via het schoolnetwerk te benaderen

Ouders aan het woord

"Ik ben blij met de normen en waarden van de school. Er is respect over en weer."

"De leerkrachten zijn super en de communicatie met hen is goed. Ik ervaar het als een partnership om samen de kinderen zich maximaal te laten ontwikkelen."