Meesterschap

Laat kinderen de wereld ontdekken!
Met ons onderwijsconcept New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) ontwerpen leerlingen en leerkrachten samen de lessen die zorgen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs. Lessen die ruimte en mogelijkheden geven tot het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. ICT wordt hierbij ten dienste van opvoeding en onderwijs ingezet; om te ondersteunen, inspireren, differentiëren, innoveren, versnellen en gepersonaliseerd leren mogelijk te maken.
 
Wat we in de toekomst willen zien zijn betrokken, actieve en nieuwsgierige leerlingen die onder begeleiding van de leerkracht hun leerproces vormgeven. Leerlingen die zich ontwikkelen in vaardigheden en tot 'diep leren' komen. Diep leren houdt in dat we de leerlingen uitdagen om alles grondig te onderzoeken, daar kritisch naar te kijken en te komen tot het bedenken van nieuwe dingen.

De vaardigheden waar we op focussen:
In ons onderwijs richten we ons op het ontwikkelen van de volgende 6 C's:
  • Character (Karakter)
  • Communication (Communicatie)
  • Critical Thinking (Kritisch denken)
  • Citizenship (Burgerschap)
  • Collaboration (Samenwerken)
  • Creativity (Creatief denken)
Hiervoor zetten we verschillende methoden in en focussen we ons op het eigenaarschap van de leerling. Kinderen zijn leidend in wat ze willen leren en stellen zichzelf voortdurend vragen zoals: Wat wil ik leren? Wat is mijn onderzoeksvraag? Wat weet ik hier al over en wat wil ik nog te weten komen? Wie of wat kan mij daarbij helpen? Wat heb ik geleerd en hoe kan ik dat aan anderen laten zien?
De leerkracht heeft hierbij een sturende rol. Hij kijkt samen met de leerling naar de leerdoelen, reikt de benodigde materialen en digitale applicaties aan en helpt kinderen met het samenwerken en delen van kennis.

Inmiddels zit het onderzoekend leren in het DNA van de school. Leerkrachten hebben het vertrouwen dat leerlingen de ruimte die ze krijgen goed gebruiken en hun eigen talenten optimaal gaan ontwikkelen.

Leerlingen aan het woord

"De manier van leren is fijn. Niet alles komt uit een stoffig boek."

"Het is een fijne school die goed met zijn tijd mee gaat. De meeste kinderen hebben wel vrienden, dus dat is heel gezellig."