Verbinden

Samen kun je elke situatie aan.
Wij staan open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond. Iedereen binnen en buiten de organisatie weet zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. We hebben een actieve houding om in verbinding te blijven; een continu zoeken naar de overeenkomsten, maar ook kijken waar we in verschillen. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien en ervaren we als een bron van inspiratie. Zo zijn we in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken binnen onze kleine schoolgemeenschap, maar ook met de rest van de wereld om ons heen. Door in verbinding te blijven is iedere lastige situatie op te lossen en red je jezelf altijd en overal. Kortom: samen komen we verder!

Leerkrachten aan het woord

"In het team zitten veel talenten en we leren graag van en met elkaar."

"Het team werkt hard, is betrokken en gemotiveerd."